අප අමතන්න

චීනයේදී Ankai සඳහා CNC යන්ත්ර මෙවලම Co.Ltd

ලිපිනය

Fuhai පාර, හැන් ඩයන් නගරය, Zouping කවුන්ටි, ෂැන්ෙඩොන්ග්

දුරකථන

+86 15318965867

0543-4663278

විද්යුත් තැපෑල

peter.sun@ankai-kitco.com
සම්බන්ධ

ඒ නඟන්න අප ලබා දෙන්න
විද්යුත් යාවත්කාලීන ලබා ගන්න
WhatsApp Online Chat !